fast moving panel products

Privacyverklaring Jan Smulders Triplex

 

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

 

Over deze privacyvoorwaarden

 

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.jansmulderstriplex.nl. Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Jan Smulders Triplex persoonsgegevens.

 

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens Jan Smulders Triplex gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Jan Smulders Triplex verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

 

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Jan Smulders Triplex verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Jan Smulders Triplex?

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bedrijfsnaam

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vanruller@jansmulderstriplex.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Jan Smulders Triplex neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Smulders Triplex) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 

Jan Smulders Triplex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens > 2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Telefoonnummer > 2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres >2 jaar > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaattype > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Websitegedrag > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Bedrijfsnaam > 2 jaar > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Jan Smulders Triplex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan Smulders Triplex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Jan Smulders Triplex gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Technische cookies

 

Jan Smulders Triplex gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

 

Analytische cookies

 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 

 • Google Analytics

 

 • Snoobi

 

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Jan Smulders Triplex. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

 

Afmelden voor cookies

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

 

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

 

Cookies van derden die geplaatst worden op JanSmuldersTriplex.nl

 

Google Analytics

 

Cookie: Google Analytics

 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

 

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Kijk hier voor meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Jan Smulders Triplex gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Jan Smulders Triplex.

 

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Jan Smulders Triplex ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

 

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

 

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

 

Snoobi

 

Cookie: Snoobi

 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

 

Bewaartermijn: 4 jaar

 

Jan Smulders Triplex gebruikt Snoobi om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Door bezoekgedrag te analyseren en om op die manier de website te kunnen optimaliseren, of bedrijven die mogelijk interesse hebben in uw producten of diensten te herkennen.

 

Snoobi registreert de volgende informatie:

 

– Naam en URL van de huidige pagina

 

– Tijdstip van websitebezoek

 

– URL van de vorige bezochte pagina (referrer-gegevens)

 

– Type, versie en taal van de webbrowser van de bezoeker

 

– Resolutie en kleurdiepte van het beeldscherm van de bezoeker

 

– Besturingssysteem en bijbehorende taal van de bezoeker

 

– Ondersteuning van de browser van de bezoeker voor cookies en de aanwezigheid en versie van Java

 

– Bij webshops: de gegevens die door de webshop-beheerder worden verzameld over de bestellingen

 

Kijk hier voor meer informatie over Snoobi en haar privacybeleid:

 

https://snoobi.eu/blog/privacy/privacy-beleid/

 

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

 

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Jan Smulders Triplex heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Jan Smulders Triplex toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

 

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

 

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar vanruller@jansmulderstriplex.nl

 

 

 

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Jan Smulders Triplex wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Jan Smulders Triplex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vanruller@jansmulderstriplex.nl

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

 

Jan Smulders Triplex behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Jan Smulders Triplex en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Jan Smulders Triplex? Neem dan contact op via vanruller@jansmulderstriplex.nl.

 

Jan Smulders Triplex, gevestigd aan Jan van Lieshoutstraat 12 5611 EE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Harmen van Ruller is de Functionaris Gegevensbescherming van Jan Smulders Triplex. Hij/zij is te bereiken via vanruller@jansmulderstriplex.nl

 

Contactgegevens:

 

https://jansmulderstriplex.nl

 

+31(0)40 – 243 52 24

Jan van Lieshoutstraat 12

5611 EE Eindhove

Postbus 140

5600 AC Eindhoven

Nederland

vanruller@jansmulderstriplex.nl